กระดาษลิตมัสวัดค่า pH ทางการแพทย์ Nitrazine yellow paper MN90711

กระดาษลิตมัสวัดค่า pH ทางการแพทย์ Nitrazine yellow paper ใช้ตรวจสอบภาวะถุงน้ำคร่ำแตกก่อนการเจ็บครรภ์ ก่อนอายุครรภ์จะครบ 37สัปดาห์ ส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง อาจมีปัจจัยหลายๆ อย่างร่วมกันทำให้เกิดภาวะถุงน้ำคร่ำแตกก่อนการเจ็บครรภ์ เช่น การอ่อนแอของเยื่อหุ้มถุงน้ำคร่ำ มีแรงเฉือนจากการมีการหดรัดตัวของมดลูก เป็นต้น แต่มีปัจจัยเสี่ยงที่พบได้บ่อยๆ ดังนี้
กระดาษลิตมัสวัดค่า pH ทางการแพทย์ Nitrazine yellow paper MN90711 กระดาษสีเหลืองซึ่งเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเมื่อ pH เกิน 6 ต่อสภาวะอัลคาไลน์ (สีน้ำเงินอมเทาที่ pH 7; สีน้ำเงินที่ pH> 8) แอปพลิเคชันที่แนะนำ: ตรวจน้ำคร่ำเนื่องจากน้ำคร่ำมี pH อยู่ในช่วง 7.1 – 7.3 ขณะที่สารคัดหลั่งจากช่องคลอดมี pH อยู่ในช่วง 4.5 – 5.5 ดังนั้นเมื่อทดสอบด้วยกระดาษ nitrazine จะเกิดการเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงิน

กระดาษลิตมัส MN90711

รายละเอียดกระดาษลิตมัสวัดค่า pH ทางการแพทย์ Nitrazine yellow paper MN90711

  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลการสั่งซื้อ
  • พิมพ์ตัวบ่งชี้ค่า pH
  • 1กล่องมีกระดาษทดสอบ 200 ชิ้น
  • ปฏิกิริยาสีสีเหลือง→สีม่วงสีฟ้า
  • ช่วง pH: 6.0 – 7.0
  • REF 90711