เครื่องวัดอุณหภูมิ BALDR

เครื่องวัดอุณหภูมิ BALDR เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น จอแสดงผลชัดเจนง่ายต่อการอ่านจากระยะไกล ความแม่นยำของการตรวจสอบอุณหภูมิสูง ตรวจวัดอุณหภูมิช่วง: – 10 °C ~ 50 °C (14 ℉ ~ 122℉) การตอบสนองอย่างรวดเร็ววัดทุกๆ 30 วินาทีให้การอ่านที่ถูกต้อง มีลูกศรแนวโน้มอุณหภูมิและความชื้นโดยลูกศรจะเปลี่ยนทิศทางแสดงแนวโน้ม อุณหภูมิและความชื้น

เครื่องวัดอุณหภูมิ BALDR
รายละเอียดเครื่องวัดอุณหภูมิ BALDR

  • จอแสดงผลตัวอักษรขนาดใหญ่อ่านง่าย
  • อุณหภูมิและความชื้นสูงสุดและต่ำสุดจะปรากฏบนหน้าจอเดียวกัน
  • แนวโน้มอุณหภูมิและความชื้น
  • หน่วยอุณหภูมิ : ° C / ° F