เครื่องวัดอุณหภูมิ Testo 925

เครื่องวัดอุณหภูมิ Testo 925 เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลแบบแยกโพรบ 1 Channel ใช้งานร่วมกับ Thermocouple Type-K (ในชุดไม่มีโพรบวัดมาด้วย โพรบแยกจำหน่าย) และสามารถเชื่อมต่อโพรบแบบไร้สายได้เพิ่มอีก 1 โพรบ (Wireless probes Optional) เหมาะสำหรับงาน HVAC ตัวเครื่องมีความแม่นยำสูง ตัวเครื่องรองรับการใช้งานร่วมกับ Thermocouple Type K

เครื่องวัดอุณหภูมิ Testo 925
รายละเอียดเครื่องวัดอุณหภูมิ Testo 925

  • ช่วงอุณหภูมิ : -50 ถึง1,000ºC
  • ความละเอียด 0.1 ° C (-50 ถึง +199.9 ° C)
  • อุณหภูมิในการทำงาน -20 ถึง 50 °C
  • อุณหภูมิการจัดเก็บ -40 ถึง 70 °C
  • ความต้องการพลังงานแบตเตอรี่ 9V