Emissivity สัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน
อินฟราเรดประโยชน์
อินฟราเรดคือ
วิธีใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ
องศาอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิคือ
อุณหภูมิห้องคือ
อุณหภูมิคือ

FeaturedStories

ไขความลับ: ดินเกิดจากอะไรและอะไรทำให้เกิดดิน

Soil คือส่วนผสมที่ซับซ้อนของวัสดุอินทรีย์และอนินทรีย์ อากาศ น้ำ และสิ่งมีชีวิต ดินเป็นชั้นบาง ๆ ของวัสดุที่ปกคลุมพื้นผิวโลกและเกิดขึ้นจากการผุกร่อนของหิน ประกอบด้วยอนุภาคแร่ สารอินทรีย์ อากาศ น้ำ

Read more

Business

Worldwide

อุณหภูมิห้องคืออะไร (Room temperature): สิ่งที่คุณต้องรู้

อุณหภูมิห้อง (Room temperature) คือการอ่านเทอร์โมมิเตอร์ของห้อง แต่โดยทั่วไปมีหมายถึงอุณหภูมิอากาศที่คนส่วนใหญ่อยู่ในอาคารแล้วรู้สึกสบายขณะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าทั่วไป สำหรับคนส่วนใหญ่ อุณหภูมิดังกล่าวอาจเป็นอุณหภูมิปกติของบ้าน

Read more

Techno

เข้าใจค่า Emissivity สัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน: การวัดที่แม่นยำ

ความสำคัญของค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน (Emissivity ε) ในการตรวจวัดความร้อน ส่งผลต่อการตรวจจับอุณหภูมิเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ และเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ทางความร้อน

Read more

เทคโนโลยีอินฟราเรดประโยชน์ ขับเคลื่อนความก้าวหน้าและนวัตกรรม

คลื่นอินฟราเรดหรือแสงอินฟราเรด (Infrared Ray) เป็นส่วนหนึ่งของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า ผู้คนพบกับคลื่นอินฟราเรดทุกวัน ดวงตาของมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นมันได้ แต่มนุษย์สามารถตรวจจับได้จากความร้อน

Read more

อินฟราเรดคืออะไร การประยุกต์และความสำคัญ

รังสีอินฟราเรด (Infrared) หรือแสงอินฟราเรดเป็นพลังงานรังสีประเภทหนึ่งที่ดวงตามนุษย์มองไม่เห็น แต่เราสัมผัสได้ถึงความร้อน วัตถุทั้งหมดในจักรวาลปล่อยรังสีอินฟราเรดออกมาในระดับหนึ่ง แต่แหล่งกำเนิดที่ชัดเจนที่สุดสองแหล่งคือดวงอาทิตย์และไฟ

Read more

Politics

Science

Sports

Lifestyle

Entertainment

Latest Post

เข้าใจค่า Emissivity สัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน: การวัดที่แม่นยำ

ความสำคัญของค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน (Emissivity ε) ในการตรวจวัดความร้อน ส่งผลต่อการตรวจจับอุณหภูมิเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ และเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ทางความร้อน

Read more

เทคโนโลยีอินฟราเรดประโยชน์ ขับเคลื่อนความก้าวหน้าและนวัตกรรม

คลื่นอินฟราเรดหรือแสงอินฟราเรด (Infrared Ray) เป็นส่วนหนึ่งของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า ผู้คนพบกับคลื่นอินฟราเรดทุกวัน ดวงตาของมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นมันได้ แต่มนุษย์สามารถตรวจจับได้จากความร้อน

Read more

อินฟราเรดคืออะไร การประยุกต์และความสำคัญ

รังสีอินฟราเรด (Infrared) หรือแสงอินฟราเรดเป็นพลังงานรังสีประเภทหนึ่งที่ดวงตามนุษย์มองไม่เห็น แต่เราสัมผัสได้ถึงความร้อน วัตถุทั้งหมดในจักรวาลปล่อยรังสีอินฟราเรดออกมาในระดับหนึ่ง แต่แหล่งกำเนิดที่ชัดเจนที่สุดสองแหล่งคือดวงอาทิตย์และไฟ

Read more

วิธีใช้เครื่องวัดอุณหภูมิอย่างถูกต้อง: คำแนะนำทีละขั้นตอน

ใช้ในการวัดแตกต่างกันไปตามชนิดและการออกแบบ สามารถวัดอุณหภูมิผ่านทางปาก ทวารหนัก หน้าผาก รักแร้ หูชั้นในหรือระยะไกล (อินฟราเรด) เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้ค่าอุณหภูมิที่แม่นยำ

Read more

องศาอุณหภูมิ (Temperature degree) แนวคิดหลักและคำจำกัดความ

อุณหภูมิ (Temperature) คือปริมาณทางกายภาพโดยพื้นฐานแล้วถูกกำหนดให้เป็นการวัดความอบอุ่น ความร้อนหรือความเย็นของสารหรือวัตถุ โดยอ้างอิงกับค่ามาตรฐานบางอย่าง

Read more
Page 1 of 32 1 2 32