FEATURED NEWS

ไขความลับ: ดินเกิดจากอะไรและอะไรทำให้เกิดดิน

ดินเกิดจากอะไร

Soil คือส่วนผสมที่ซับซ้อนของวัสดุอินทรีย์และอนินทรีย์ อากาศ น้ำ และสิ่งมีชีวิต ดินเป็นชั้นบาง ๆ ของวัสดุที่ปกคลุมพื้นผิวโลกและเกิดขึ้นจากการผุกร่อนของหิน ประกอบด้วยอนุภาคแร่ สารอินทรีย์ อากาศ น้ำ

Read more

ความเข้าใจดินร่วน (Loamy Soil) ลักษณะ คุณประโยชน์

ดินร่วน

ดินร่วน (Loamy Soil) คือดินที่มีองค์ประกอบสมบูรณ์ในอุดมคติสำหรับพืชส่วนใหญ่ (แม้ว่าพืชบางชนิดต้องการดินทราย หรือดินเหนียวก็ตาม) ดินร่วนกักเก็บสารอาหารและมีเนื้อสัมผัสที่กักเก็บน้ำไว้นานพอที่รากพืชจะเข้าถึงได้

Read more

ดินเหนียว (Clay soil) : คุณสมบัติ การจัดการ และแนวทางปรับปรุงดิน

ดินเหนียว (Clay soil) : คุณสมบัติ การจัดการ และแนวทางปรับปรุงดิน

ดินเหนียว (Clay soil) เป็นหนึ่งใน 3 ประเภทดินพื้นฐาน โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยอนุภาคของดินที่ละเอียดมาก โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 0.002 มม.

Read more

Special Reports

Politics

No Content Available

Science

No Content Available

Business

No Content Available

Tech

No Content Available

Editor's Choice

Spotlight

More News

เข้าใจค่า Emissivity สัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน: การวัดที่แม่นยำ

ความสำคัญของค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน (Emissivity ε) ในการตรวจวัดความร้อน ส่งผลต่อการตรวจจับอุณหภูมิเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ และเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ทางความร้อน

Read more

JNews Video

Latest Post

Emissivity สัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน

เข้าใจค่า Emissivity สัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน: การวัดที่แม่นยำ

ความสำคัญของค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน (Emissivity ε) ในการตรวจวัดความร้อน ส่งผลต่อการตรวจจับอุณหภูมิเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ และเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ทางความร้อน

อินฟราเรดประโยชน์

เทคโนโลยีอินฟราเรดประโยชน์ ขับเคลื่อนความก้าวหน้าและนวัตกรรม

คลื่นอินฟราเรดหรือแสงอินฟราเรด (Infrared Ray) เป็นส่วนหนึ่งของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า ผู้คนพบกับคลื่นอินฟราเรดทุกวัน ดวงตาของมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นมันได้ แต่มนุษย์สามารถตรวจจับได้จากความร้อน

อินฟราเรดคือ

อินฟราเรดคืออะไร การประยุกต์และความสำคัญ

รังสีอินฟราเรด (Infrared) หรือแสงอินฟราเรดเป็นพลังงานรังสีประเภทหนึ่งที่ดวงตามนุษย์มองไม่เห็น แต่เราสัมผัสได้ถึงความร้อน วัตถุทั้งหมดในจักรวาลปล่อยรังสีอินฟราเรดออกมาในระดับหนึ่ง แต่แหล่งกำเนิดที่ชัดเจนที่สุดสองแหล่งคือดวงอาทิตย์และไฟ

วิธีใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ

วิธีใช้เครื่องวัดอุณหภูมิอย่างถูกต้อง: คำแนะนำทีละขั้นตอน

ใช้ในการวัดแตกต่างกันไปตามชนิดและการออกแบบ สามารถวัดอุณหภูมิผ่านทางปาก ทวารหนัก หน้าผาก รักแร้ หูชั้นในหรือระยะไกล (อินฟราเรด) เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้ค่าอุณหภูมิที่แม่นยำ

องศาอุณหภูมิ

องศาอุณหภูมิ (Temperature degree) แนวคิดหลักและคำจำกัดความ

อุณหภูมิ (Temperature) คือปริมาณทางกายภาพโดยพื้นฐานแล้วถูกกำหนดให้เป็นการวัดความอบอุ่น ความร้อนหรือความเย็นของสารหรือวัตถุ โดยอ้างอิงกับค่ามาตรฐานบางอย่าง

เครื่องวัดอุณหภูมิคือ

วิทยาศาสตร์เบื้องหลังเครื่องวัดอุณหภูมิคืออะไร: ชนิด ฟังก์ชั่นและการใช้งาน

เครื่องมือที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิ โดยทั่วไปแบบดั้งเดิมจะประกอบด้วยหลอดแก้วแคบปิดผนึกซึ่งมีของเหลว (เช่น ปรอทหรือแอลกอฮอล์) หรือเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของความร้อน เมื่ออุณหภูมิของสารที่วัดการเปลี่ยนแปลง ของเหลวจะขยายตัวหรือหดตัว

อุณหภูมิห้องคือ

อุณหภูมิห้องคืออะไร (Room temperature): สิ่งที่คุณต้องรู้

อุณหภูมิห้อง (Room temperature) คือการอ่านเทอร์โมมิเตอร์ของห้อง แต่โดยทั่วไปมีหมายถึงอุณหภูมิอากาศที่คนส่วนใหญ่อยู่ในอาคารแล้วรู้สึกสบายขณะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าทั่วไป สำหรับคนส่วนใหญ่ อุณหภูมิดังกล่าวอาจเป็นอุณหภูมิปกติของบ้าน

อุณหภูมิคือ

เข้าใจอุณหภูมิคืออะไร วิทยาศาสตร์เบื้องหลังอุณหภูมิ

อุณหภูมิ (Temperature) คือปริมาณทางกายภาพที่แสดงลักษณะของความร้อน (Hot) หรือความเย็น (Cool) ในเชิงปริมาณ วัดอุณหภูมิด้วยเทอร์โมมิเตอร์ สะท้อนถึงพลังงานจลน์เฉลี่ยของอะตอมที่สั่นสะเทือนและการชนกันซึ่งประกอบกันเป็นสาร

ดินเกิดจากอะไร

ไขความลับ: ดินเกิดจากอะไรและอะไรทำให้เกิดดิน

Soil คือส่วนผสมที่ซับซ้อนของวัสดุอินทรีย์และอนินทรีย์ อากาศ น้ำ และสิ่งมีชีวิต ดินเป็นชั้นบาง ๆ ของวัสดุที่ปกคลุมพื้นผิวโลกและเกิดขึ้นจากการผุกร่อนของหิน ประกอบด้วยอนุภาคแร่ สารอินทรีย์ อากาศ น้ำ

ดินร่วน

ความเข้าใจดินร่วน (Loamy Soil) ลักษณะ คุณประโยชน์

ดินร่วน (Loamy Soil) คือดินที่มีองค์ประกอบสมบูรณ์ในอุดมคติสำหรับพืชส่วนใหญ่ (แม้ว่าพืชบางชนิดต้องการดินทราย หรือดินเหนียวก็ตาม) ดินร่วนกักเก็บสารอาหารและมีเนื้อสัมผัสที่กักเก็บน้ำไว้นานพอที่รากพืชจะเข้าถึงได้

ดินเหนียว (Clay soil) : คุณสมบัติ การจัดการ และแนวทางปรับปรุงดิน

ดินเหนียว (Clay soil) : คุณสมบัติ การจัดการ และแนวทางปรับปรุงดิน

ดินเหนียว (Clay soil) เป็นหนึ่งใน 3 ประเภทดินพื้นฐาน โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยอนุภาคของดินที่ละเอียดมาก โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 0.002 มม.

ค่า pH ของดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช

เพิ่มผลผลิตปรับค่า pH ของดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช

ค่า pH ของดินมีบทบาทสำคัญในการปลูกพืช เนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อความพร้อมของสารอาหาร กิจกรรมของจุลินทรีย์ และสุขภาพโดยรวมของพืช

ดินมีกี่ประเภท

เจาะลึกดินมีกี่ประเภท คุณสมบัติ และการใช้ประโยชน์

จากมุมมองทั่วไป "ดิน (Soil)" เป็นคำที่กว้างมากและหมายถึงชั้นผิวของโลกซึ่งปกคลุมพื้นผิวของดาวเคราะห์ ดินเป็นส่วนหนึ่งของพื้นผิวโลก ซึ่งรวมถึงหินที่สลายตัว ซากพืช วัสดุอนินทรีย์และอินทรีย์ การที่ดินจะก่อตัวจากหินนั้นใช้เวลาประมาณ 500 ปีหรือมากกว่านั้น

ค่า ph ดิน

การทำความเข้าค่า pH ดิน ความสำคัญ การวัด และการจัดการ

ค่า pH ของดินคือการวัดความเป็นกรดหรือความเป็นด่างของดิน ซึ่งระบุถึงความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน (H⁺) ในสารละลายของดิน แสดงเป็นระดับตั้งแต่ 0 ถึง 14 โดยมีค่า pH 7 ถือว่าเป็นกลาง ค่า pH ของดินต่ำกว่า 7 บ่งบอกถึงความเป็นกรด ในขณะที่ค่าที่สูงกว่า...

ดินคืออะไร

ทำความรู้จักกับดินคืออะไร คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับผู้เริ่มต้น

ดิน (Soil) คือส่วนผสมที่ซับซ้อนของอินทรีย์วัตถุเช่นแร่ธาตุ น้ำ อากาศ และสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วกองทับทม ซึ่งก่อตัวเป็นชั้นนอกสุดของเปลือกโลก เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีพลวัตและมีความสำคัญซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตบนโลกของเรา

ความแข็งของเหล็ก

เข้าใจความแข็งของเหล็ก: การทดสอบ และความสำคัญ

คุณลักษณะหนึ่งของโลหะ ซึ่งอธิบายว่าวัสดุต้านทานการเสียรูปได้ดีเพียงใด เป็นเรื่องง่ายที่จะสรุปได้ว่าโลหะทุกชนิดมีความแข็ง มีการวัดความแข็งของระบบต่างๆ มากมายในบทความนี้ เราจะให้ภาพรวมทั่วไปของระบบการวัดเหล่านี้

Page 1 of 10 1 2 10